62031390_2613218762238417_80920492012250

MIỀN ĐỒNG THẢO CAFE

221A Nguyễn Trọng Tuyển,P08, Q.Phú Nhuận